Následky štvrtej industriálnej revolúcie o 5 rokov naplno udrie na Slovensko, ktoré je zúfalo nepripravené. Každým rokom pociťujeme zmeny, ktoré menia pracovné prostredie výrazným spôsobom. Toto je 5 najdôležitejších skillov pre zamestnania budúcnosti:

1.Emocionálna inteligencia:

Naša schopnosť vyjadrovať naše emócie a pochopiť emócie ostatných je veľmi dôležitá schopnosť, ktorú zamestnávatelia čoraz viac vyhľadávajú. Preto je dôležité aby ste sa sústredili aj na túto stránku vašej osobnosti.

2.Kreativita

Schopnosť inovovať a vytvárať zmysluplné zmeny bude jednou z najdôležitejších schopností, ktoré využijete v každom zamestnaní budúcnosti. Aj takýmto spôsobom môžete pracovať na svojej kreativite aj vy.

3.Adaptibilita

Čo momentálne vidíme je veľký príval nových zamestnaní a príležitostí. Preto je dôležité aby ste sa vedeli prispôsobiť a presadiť sa v novej spoločnosti. Adaptibilita do veľkej miery súvisí práve s kreativitou.

4.Dátová gramotnosť

Dáta tvoria veľkú časť 4-tej industriálnej revolúcie. Spoločnosti sú bombardované dátami. Dátová explózia je však pre spoločnosti bezcenná pokiaľ nemajú ľudí so schopnosťami interpretovať a hľadať dôležité náhľady, ktoré vám pomôžu robiť lepšie rozhodnutia založené na dátach. Nemusíte byť dátový vedec, ale musíte sa vedieť aspoň základne orientovať v dátach a vedieť používať rôzne nástroje.

5.Zručnosť s technológiami

Posledná dôležitá zručnosť je schopnosť pracovať s technológiami. Kombinácia rôznych technologických inovácii kompletne transformovalo biznis. Medzi tieto technológie patrí umelá inteligencia, big data, rozšírená a virtuálna realita, internet of things, 3D printing a blockchain. Treba rozumieť ako tieto technológie menia svet a akým spôsobom budú tieto technológie tvoriť ďalšie technologické trendy.

Ďalšie zaujímavé články:

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/11/04/the-5-most-important-job-skills-for-the-future/#44da04631e5d

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here