Rád by som sa pozrel na progresivizmus a čo zastáva táto filozofia?

Zmysel:

Progresivizmus verí, že pokrok vo vede, technológiach, ekonomike a sociálnej organizácii je vitálny a dôležitý pre zlepšenie ľudského bytia.

Zmysel a význam progresivizmu sa v čase menil. Nuansy sú dôležité a každá politická strana a hnutie hlásajúce sa k progresivizmu trošku túto definíciu ohýba a mení.

1.Toto sú základné piliere progresivizmu:

Nedôvera v koncentrované bohatstvo a sile v rukách korporátnych oligarchov alebo aristokracie. Progresívci veria, že koncentrácia bohatstva a moci do rúk pár ľudí urobí všeobecne viac škody ako keby sa rovnomerne distribuovala po celej krajine. Regulácia a rozkladanie monopolov slúži ochrane ľudí a rovnocennejšia distribúcia súťažiacich medzi tými, ktorí hľadajú ekonomickú slobodu.

2.Zástancovia regulácie pracovného miesta a životnej úrovne:

Progresívci veria, že dôstojné pracovné podmienky a ohodnotenie je základom pre spravodlivé pracovné prostredie.

3.Boj za enviromentálne témy:

Zdravé životné prostredie je základom pre dobrý život. Neregulované emisie uhlíka v atmosfére sú nebezpečné a môžu mať veľké dôsledky pre náš druh ak sa nepokúsime spomaliť a opraviť škody na prostredí, ktoré sme spôsobili. Ako druh sme dokázali dosiahnúť veľké technologické inovácie a politické reformy, ale naši potomci a možno ani my si nebudeme vedieť tieto vymoženosti užiť nakoľko budeme mať omnoho väčšie problémy s životným prostredím.

4.Rovnosť pre všetkých občanov a sociálna spravodlivosť:

Progresívne hnutia väčšinou bojujú za práva jednotlivcov a minorít. Väčšinou to bývajú LGBT komunity a ďalšie marginalizované skupiny a ďalšie skupiny medzi tým, ktorých základné práva sú potlačované.

5.Investícia do štátu:

Progresívci si vážia a veria v to, že keď budeme investovať do našej krajiny. Najdôležitejšie oblasti sú samozrejme investície do našej infraštruktúry. Bojujú proti zahraničným daňovým rajom a snažia sa naopak nakopnúť domácu ekonomiku aby sa nám žilo lepšie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here